İMALATINI GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ TESİS VE EKİPMANLAR


EVAPORATÖR

Sürekli (continuous) destilasyon prosesleri arasında en gelişmiş teknoloji evaporasyon kuleleri ile sağlanmaktadır. Günümüzde petro-kimya, bazı rafinasyon prosesleri geri dönüşüm tesisleri basta olmak üzere birçok destilasyon işleminde kullanılmaktadır. Özellikle yanıcı ürünlerde veya sıcaklıkta yanmaya müsait (kömürleşme) ürünlerde bu sorunları ortadan kaldırmaktadır. Klasik reaktör destilasyon ünitelerinde sağlanamayan yüksek vakum değerleri ve reaksiyon hızı evaporatörde mükemmel şekilde sağlanmaktadır.

Thin Film Evaporatör: Thin Film Evaporasyonu, yüksek viskoziteli veya ısıya duyarlı sıvı çözeltilerinin çözgenlerinin, mekanik yollarla oluşturulan ince bir sıvı filmi boyunca, ısı transferi gerçekleştirilerek uzaklaştırılması prensibine dayanır. Ayırma işlemi zor olan maddelerin evaporasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirir. Basit ifadeyle, ürünle doğrudan temas olmaksızın gerçekleştirilen bir ısı transferi ve beslenen ürünün mekanik karıştırılması ile uçucu olan bileşiklerin daha az uçucu olan bileşiklerden hızlı bir şekilde ayrılmasını sağlar.

BOYA TESİSLERİ

Firmamız su ve solvent bazlı boya tesislerini anahtar teslim imalatını gerçekleştirmektedir.

DİSPERSİYON: Toz ve türevleri, algomerat veya pigment topraklarının, bağlayıcı ve çözgen ortamında parçalanması işlemidir.
İyi bir dispersiyon işlemi için doğru kazan ölçüleri ve uygun bıçak kullanılmalıdır.

FİLTRASYON: Üretim sonunda bazı istenmeyen maddelerin nihai ürüne karışmaması için boya türüne göre filtrasyon sağlanmalıdır.
Bunun için üretim öncesi koruma filtreleri, üretim sonrası final filtrasyon gerçekleştirilmelidir.

RENKLENDİRME: Seyyar mikserlerde formüle göre gerçekleştirilebileceği gibi proses halinde, otomasyon ortamında istenilen renkler sağlanabilmektedir.

POLYESTER REÇİNE ve POLYESTER POLYOL TESİSLERİ

Polyester Reçine: Tereftalik asitle etilen glikolün polimerleşmesinden oluşur. Boyacılıkta, kumaş polyester ve lâstik sanayinde, ayrıca korozyona karşı koruyucu olarak kullanılır. Tahta üzerine sürüldüğünde hava higroskopik ve fiziksel koşullarına karşı koruyucu, parlak bir katman oluşturan poliasidin doymamış alkollere veya glikollere etkimesiyle elde edilen kimyasal madde. İkinci tahta üzerine sürüldüğünde hava higroskopik ve fiziksel koşullarına karşı koruyucu parlak bir katman oluşturan poliasidin doymamış alkollere veya glikollere etkimesiyle elde edilen kimyasal madde. Polyester reçineler, bir polimer cinsi olan polyester bazı asitler ve polioller arasında oluşan reaksiyondan üretilir.
Polyester Polyol: Bazı asit ve şeker alkollerinin reaksiyonundan elde edilir. Elastik ve sert poliüretanlarda kullanılan polyester polyoller, ester grupları ve hidroksil gruplarıyla karakterize edilen düşük molekül ağırlığına sahip polimerlerdir. Özellikle poliüretan sektöründe ve birçok fleksibıl ürün formüllerinde kullanılır.
Firmamız Polyester Reçine ve Polyester Polyol tesislerini anahtar teslim imalatını yapmıştır.


Birlikte bir gelecek için doğal üretim.

Teknoloji temelli, kaliteli ve standardize bir üretimin ancak akademik destekle mümkün olabileceğine inanıyoruz.

Tanıtım Broşürü
ÇIK